Skladovanie

Skladovanie

Skladovanie je jedna z najdôležitejších častí logistického systému, ktorá zabezpečuje uskladnenie produktov. Hlavné skladové priestory spoločnosti Hanseatic Slovakia s. r. o. sa nachádzajú v Jablonici v okrese Senica, čo je významný dopravný uzol pri prepravách zo západnej Európy a z Českej republiky.

Náš sklad v Jablonici poskytuje cca 4500 m2 krytej skladovej plochy s rampou pre možnosť nakládky a vykládky zozadu aj z boku vykladaného auta. Ďalej poskytujeme cca 10000 m2 vonkajšej spevnenej plochy v uzavretom a stráženom areáli. Mimo tieto priestory ponúkame v spolupráci s našimi partnermi skladové priestory v Smoleniciach, Trnave, Senci, Bratislave. Taktiež dokážeme operatívne zaistiť skladovanie v rámci celej Slovenskej a Českej republiky.

Špecializácia v Jablonici

Špecializácia v skladoch v Jablonici je vykládka a nakládka námorných kontajnerov, pričom dokážeme zabezpečiť manipuláciu paletového tovaru, ako aj ručnú vykládku a paletizáciu kusového tovaru, vykládku a manipuláciu väčších balíkov v kontajneri zvieracími čeľusťami alebo nakládku a vykládku tovaru v big bagoch výsuvným ramenom.

V rámci skladovej logistiky ponúkame:

  • všetky skladové operácie
    • príjem, výdaj, vedenie skladovej evidencie, inventúra tovarov, vystavenie príjmových a výdajových dokladov, vystavenie CMR a pod.
  • služby podľa požiadaviek zákazníka
    • triedenie, kompletizácia, balenie, príprava tovaru na expedíciu, rozvoz, prípadne iné operácie s tovarom podľa požiadaviek zákazníka

Skladové priestory Lieskovec (okres Zvolen)

Predmetná budova je riešená ako prízemná hala, čiastočne dvojpodlažná v súvislosti s jej sociálno- administratívnym vstavkom. Podlažie prízemia obsahuje priestory na skladovanie a prípravu plastového odpadu pre jeho následnú úpravu. Druhé nadzemné podlažie vstavku obsahuje sociálne zázemie šatní a umyváreň pracovníkov obsluhy prístupné vonkajším oceľovým schodiskom.
Obstavaný priestor novej haly je celkom 28 301 m3.
V danej lokalite je možnosť napojenia sa na inžinierske siete technického vybavenia územia v rozsahu miestnych rozvodov el. energie, vody, zemného plynu, a dažďovej kanalizácie, ako aj elektronických komunikácií. Stavba je pripojená na el. energiu, vodu a kanalizáciu. Prístup je zabezpečený po verejných miestnych a účelových komunikáciách.

Priestor haly je pôdorysne rozdelený na jednotlivé skladovacie boxy a stredový komunikačný a manipulačný priestor deliacimi montovanými stenami pozostávajúcimi z nosnej konštrukcie stĺpov z valcovaných oceľových profilov votknutých do základových pásov resp. do žb. podlahovej dosky, medzi ktorými sú zasunuté deliace drevené konštrukcie. Pre vstup a vjazd do jednotlivých boxov sú vynechané otvory uzatvárateľné oceľovými vrátami. Vstupné vráta haly sú oceľové otváravé a rolovacie výsuvné elektricky ovládané.

Podlahy haly sú betónové z nosného drátkobetónu. Obvodové konštrukcie vstavku sú murované, vonkajšia obvodová stena je zateplená, okenné výplne sú plastové s izolačným dvojsklom, dvere plastové hladké. Podlahy vstavku z keramickej dlažby, vnútorné omietky vstavku sú hladké, obklady keramické.

Skladové priestory Bratislava

Ponúkame Vám voľnú spevnenú skladovú plochu v Bratislave o rozlohe 3400 m2 a o ponuku externých priestorov .

Point Point Point

Prepravíme čokoľvek, kamkoľvek

Hanseatic Slovakia pôsobí na slovenskom trhu od roku 1995. Spoločnosť sa v súčasnosti zaoberá zasielateľskou činnosťou v oblasti železničnej, kamiónovej, námornej, riečnej, leteckej a kombinovanej prepravy. Zároveň ponúka zbernú službu aj skladovanie. Neodmysliteľnou súčasťou našich služieb je komerčné pripoistenie prepravovaného tovaru a poistenie zodpovednosti zasielateľa.

Stabilná
slovenská firma

Riešenie
na mieru

Komplexné
služby

Individuálny
prístup

Dopytový formulár

nezáväzná ponuka do 24 hodín